Vilkår

Vilkår og betingelser

Innledning

Kjøp på nettsiden lyketyl.no er regulert av de nedenstående vilkårene og betingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1) Partene

Bedriften som driver nettsiden lyketyl.no er Muito Longo, og refereres til som selger / selgeren. 

Muito Longo

Niel Juels gate 34 B

0272 Oslo 

E-post: hello@lyketyl.no

Telefonnummer: 415 55 481

Organisasjonsnummer: 819 849 072

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen. 

Avsnitt 8 - 10 gjelder bruk av nettstedet lyketyl.no, uavhengig av kjøp blir gjort eller ikke. Bruker er den personen som bruker nettstedet lyketyl.no og referes til som bruker / brukeren. Lyketyl er eieren av nettsiden lyketyl.no og refereres til som Lyketyl.

2) Generelle vilkår 

 • Selger leverer ikke til personer under 18 år, hvis de ikke har skriftlig samtykke fra foreldre eller annen formynder. 
 • Kjøper kan ikke bruke varene til ulovlige formål
 • Brudd på vilkårene vil resultere i at selger avslutter avtalen med kjøper

3) Betaling

Selger tilbyr følgende betalingsmetoder: 

 • Betaling med bankkort (kredittkort eller debetkort): Selger reserverer kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen blir sendt. Alle korttransaksjoner er sikre og krypterte. 

4) Levering 

 • Selger sender alle bestillinger innen 48 timer fra bestillingen er gjort, med unntak av helg og helligdager. 
 • Leveringen blir utført av Bring og tar normalt 3-5 virkedager. Kjøper velger ønsket leveringsmetode i nettbutikkens kasse. Les mer om frakt og levering

5) Angrerett og retur 

 • Kjøperen har 14 dager på seg til å angre kjøpet i henhold til angrerettloven.
 • Kjøperen må gi selger skriftlig melding på e-post hello@lyketyl.com om bruk av angreretten innen 14 dager fra varen er mottatt.
 • For personifiserte varer gjelder ikke angreretten, da varen ikke egner seg for gjensalg etter en retur. Personifiserte varer kan derfor ikke returneres. 
 • Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.
 • Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.  
 • Varen må returneres i sin originale stand og emballasje for at returen skal bli akseptert av selger. Retur av brukte eller skadede matter vil bli avvist.
 • Kjøpet refunderes til samme betalingskort som ble brukt ved bestilling, innen 14 dager etter at selger har mottatt varen i retur. Les mer om hvordan returnere en vare. 

 

6 ) Mangel ved varen

 • Hvis varen har en mangel, må kjøper gi selger beskjed om mangelen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Kjøper sender reklamasjonen skriftlig på e-post til hello@lyketyl.com
 • Selger har gjort sitt ytterste for å vise farger og bilder av varene på lyketyl.no så nøyaktig som mulig. Selger kan likevel ikke garantere at dataskjermens visning av farger vil være helt nøyaktig.
 • Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. 
 • Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. 

7) Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

8 ) Tredjeparts nettsteder 

 • Enkelte lenker på nettsiden lyketyl.no kan lede brukeren til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet Lyketyl. Lyketyl er ikke ansvarlig for å undersøke eller evaluere innholdet, og Lyketyl har inget ansvar for tredjeparts innhold eller nettsteder, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.
 • Brukeren av tredjeparts innhold og / eller nettsteder, bør lese nøye gjennom tredjeparts policyer og forstå disse før brukeren inngår en transaksjon. Brukeren må rette klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter til tredjepart.

9 ) Innsendt innhold og kommentarer

 • Hvis brukeren sender kreative ideer, planer, eller annet innhold til Lyketyl, samtykker brukeren i at Lyketyl kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke innholdet som brukeren har sendt inn. Samtykket gjelder uavhengig av hvilken kanal brukeren har brukt til å sende innholdet og uavhengig av om brukeren har sendt innholdet på Lyketyls forespørsel eller på eget initiativ. 
 • Lyketyl har ingen forpliktelse overfor brukeren som har lagt igjen kommentarer på lyketyl.no eller sendt innhold til Lyketyl til: (1) å holde kommentarene og/eller innholdet fortrolig, med mindre partene har inngått egen avtale om fortrolighet (2) å betale kompensasjon for kommentarer, tilbakemeldinger eller innhold, med mindre partene har inngått egen avtale om kompensasjon.
 • Brukeren samtykker i at kommentarene brukeren legger igjen på lyketyl.no ikke bryter med noen tredjeparts rett, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller annen personlig eller eiendomsrett. 
 • Brukeren godtar at kommentarene ikke vil inneholde ulovlig, krenkende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare.
 • Brukeren kan ikke bruke falsk e-postadresse, late som om brukeren er en annen, eller på annen måte villede Lyketyl eller tredjeparter med hensyn til opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Lyketyl tar ikke ansvar for kommentarer lagt ut av brukeren eller tredjepart. 

10) Personlig informasjon og personvern

Brukerens og kjøperens innlevering av personlig informasjon gjennom bruk av nettsiden og/eller kjøp på nettsiden er underlagt Lyketyls personvernpolicy